FORMALNOŚCI PO ZAKUPIE MIESZKANIA.

Zakup mieszkania nie kończy się na podpisaniu aktu notarialnego.
Po zakupie należy pamiętać o kilku formalnościach takich jak podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego czy zgłoszenie zakupu w Urzędzie Miasta.

W tym filmie wskażemy o czym jeszcze należy pamiętać.