KIM JEST WSPÓŁKREDYTOBIORCA?

Z tego filmu dowiesz się kim jest współkredytobiorca.