MIESZKANIE LOKATORSKIE – CZYM JEST ?

Istnieje kilka praw do nieruchomości. Najbardziej powszechnym jest prawo własności oraz spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, jednak istnieje jeszcze coś takiego jak mieszkanie lokatorskie. Więcej na ten temat w naszym filmie.