MIESZKANIE PO ROZWODZIE

Wszystko co musisz wiedzieć !

Do podziału zawsze idzie majątek wspólny. Oznacza to, że wszystkie rzeczy nabyte po ślubie będą dzielone między Wami. Wyjątkiem są jedynie rzeczy, które dostaliście w darowiźnie. Czyli jeżeli któreś z małżonków dostało mieszkanie w darowiźnie po ślubie, to nie wchodzi ono do podziału w trakcie rozwodu.
W przypadku podziału majątku wspólnego w odrębnym postępowaniu dopuszczalne są trzy rozwiązania:
– fizyczny podział mieszkania, jeżeli jest to wykonalne,
– przyznanie mieszkania jednemu z małżonków i obciążenie go obowiązkiem spłaty na rzecz drugiego,
– sprzedaż mieszkania i podział uzyskanej z tego tytułu sumy.