POZWOLENIE NA BUDOWĘ

Przedstawiamy 5 kroków do uzyskania pozwolenia na budowę.

1) Musimy uzyskać w urzędzie gminy wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku musimy wystąpić o wydanie decyzji o Warunkach Zabudowy poprzez złożenie odpowiedniego wniosku w urzędzie.
2) Geodeta musi wykonać aktualną mapę do celów projektowych, jest ona niezbędna do wykonania projektu budowlanego.
3) Projekt budowlany wydawany jest w czterech egzemplarzach. Jeden egzemplarz zostaje w urzędzie, drugi trafia do organu nadzoru budowlanego, pozostałe dwa wracają do Inwestora.
4) Architekt sporządza na aktualnej mapie projekt zagospodarowania terenu.
5) Ostatnim etapem jest uzyskanie warunków technicznych dostawy mediów: energii elektrycznej, gazu, wody, odbioru ścieków i odpadów stałych. 

A jeżeli nie chcesz przechodzić całego procesu papierologii, budowy i uzyskania pozwolenia na użytkowanie zgłoś się do nas.

Znajdziemy dom spełniający Twoje oczekiwania!

Zapraszamy mojemkwadrat.pl
tel. 509805819
Bełchatów, ul. Dąbrowskiego 20f.