PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY

Protokół zdawczo-odbiorczy jest dokumentem niezbędnym podczas wynajmu lub sprzedaży nieruchomości. Jego podpisanie pozwala na uniknięcie niedomówień między stronami umowy.