SPADEK I DZIEDZICZENIE

Spadek i dziedziczenie, co warto wiedzieć? ????

Jeżeli zależy nam, aby to konkretne osoba otrzymała nieruchomość, musimy podjąć odpowiednie kroki, aby ją zabezpieczyć.
Najpopularniejszym sposobem jest spisanie testamentu, ale nie zawsze się ono sprawdza, ponieważ w przypadku dziedziczenia testamentowego osobom pominiętym w testamencie należącym do najbliższej rodziny także należy się zachowek.
Jeżeli chcemy, aby konkretne osoby zostały wyłączone z naszego spadku, możemy skorzystać z instytucji wydziedziczenia. Należy jednak pamiętać, że zstępni wydziedziczonego np. wnuki spadkodawczyni są uprawnieni do zachowku.
Aby konkretna osoba otrzymała nieruchomość, wszyscy pozostali uprawnieni do zachowku powinni zawrzeć umowy ze spadkobiercą i zrzec się dziedziczenia jego majątku.