WYNAJEM A WSPÓŁWŁAŚCICIEL?

Czy musisz mieć zgodę na wynajem od pozostałych współwłaścicieli?

Jeżeli np. otrzymałeś w spadku nieruchomość, którą także otrzymał Twój brat, to obaj jesteście teraz jej współwłaścicielami. Oznacza to, że każdy zakątek tego mieszkania należy 50-50 do każdego z Was i wszelkie decyzje dotyczące tego mieszkania musicie podejmować wspólnie.
Jeden ze współwłaścicieli nie może sam podjąć decyzji o wynajmie takiego mieszkania. W takich sytuacjach musi poinformować innych o tym fakcie.
Współwłaściciel, który nie posiada rzeczy stanowiącej przedmiot współwłasności, może realizować swe uprawnienia do jej posiadania w drodze powództwa lub w drodze postępowania nieprocesowego.