ZMIANA PRZEZNACZENIA LOKALU?

Jak to zrobić zgodnie z prawem?
1) Ważnym krokiem jest sprawdzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Jeżeli dla danego terenu istnieje MPZP, to sprawdź czy jego ustalenia pozwalają na wprowadzenie Twojej działalności. 
2) Żeby zmienić przeznaczenie lokalu musisz to zgłosić do odpowiedniego organu przed faktycznym dokonaniem zmiany. Możesz otrzymać odmowę, w takim przypadku organ ma 30 dni na wniesienie sprzeciwu. 
3) Będziesz potrzebował odpowiednich dokumentów: opisu dotychczasowego oraz planowanego użytkowania lokalu, zaświadczenia o zgodności z MPZP, oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością, opisu stanu technicznego obiektu, opisu oraz rysunku ukazującego usytuowanie obiektu.