Czy meldunek jest potrzebny?

Jak to zrobić? Czy jest to obowiązek? Pobyt stały czy czasowy?