Działka przy lesie 1600m2 w Janowie gm. Zelów - Janów

Wyślij znajomemu

Podaj wynik równania:

 
Cena
72 000 PLN
Powierzchnia
1 600 m2

W ofercie sprzedaży działka o numerze 182/5 w samym środku miejscowości Janów w gminie Zelów. Będzie idealną opcją dla osób poszukujących miejsca na zbudowanie swojego wymarzonego domu z dala od zgiełku miasta. 

Działka w kształcie nieregularnym, o długości 61m oraz szerokości 30m. Teren płaski, w bezpośrednim sąsiedztwie lasu.

Media:
Prąd w drodze - odległość do działki 182 m.
Woda w drodze - odległość do działki 183 m.

Działka z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Dla terenu należącego do wsi Janów i oznaczonego na rysunku planu symbolem 3UTL plan ustala:
1) przeznaczenie podstawowe terenu jako niską zabudowę o funkcji mieszkaniowo – letniskowej;
2) przeznaczenie uzupełniające terenu jako funkcję usługowo – handlową;
3) zakaz realizacji zabudowy zagrodowej na terenach letniskowych;
4) pod względem akustycznym jednostka planistyczna należy do terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową;
5) w przypadku rozbudowy wprowadza się obowiązek lokalizacji i kształtowania bryły budynku jak dla zabudowy nowej;
6) następujące warunki oraz zasady wyposażenia terenu w infrastrukturę techniczną:
a) dojazd do działek z drogi gminnej oznaczonej symbolem 6KG i z drogi dojazdowej oznaczonej symbolem 14KD,
b) zaopatrzenie w energię elektryczną w oparciu istniejącą stację trafo oznaczoną symbolem EE;
7) następujące warunki zagospodarowania terenu oraz zasady zabudowy w stosunku do nowych obiektów kubaturowych oraz budynków przebudowanych:
a) obowiązek wyposażenia terenu w układ dojazdowych dróg wewnętrznych (szerokość drogi w liniach rozgraniczających minimum 8 m),
b) nieprzekraczalną linię zabudowy, jak w istniejących budynkach sąsiednich, ale nie mniej niż 6 m od krawędzi jezdni drogi gminnej i 6 m od krawędzi jezdni drogi dojazdowej,
c) obowiązek zagospodarowania jako powierzchni aktywnej przyrodniczo 75% powierzchni poszczególnych działek,
d) dla terenów zadrzewionych ograniczenie wycinki drzew do niezbędnego minimum,
e) nieprzekraczalny procent zabudowy - 20% powierzchni działki,
f) przy przeprowadzaniu podziałów wtórnych plan ustala obowiązek podziału terenu na działki o szerokości frontu minimum 30 m i powierzchni minimalnej 1500 m²,
g) zasady kształtowania zabudowy:
- maksymalna wysokość zabudowy 2 kondygnacje (w tym poddasze), nie więcej jednak niż 8 m (od poziomu ulicy do linii kalenicy),
- obowiązek kształtowania dachu o nachyleniu nie mniejszym niż 30°, obowiązuje zakaz stosowania dachów płaskich,
- możliwość budowy piwnic całkowicie lub częściowo zagłębionych w gruncie,
h) obowiązek kompleksowego zagospodarowania terenu;
8) pozostałe ustalenia w zakresie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu wg ustaleń ogólnych planu i przepisów szczegółowych obowiązujących dla całego obszaru opracowania.

  • Ogrodzenie: Brak
  • Plan miejscowy: Plan zagospodarowania przestrzennego
Witold Sowała

Formularz Kontaktowy

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę MOJE M KWADRAT SP. Z O.O. dla celów związanych z działalnością pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, jednocześnie potwierdzam, iż zostałem poinformowany o tym, iż będę posiadać dostęp do treści swoich danych do ich edycji lub usunięcia.

Administratorem danych osobowych jest MOJE M KWADRAT SP. Z O.O. z siedzibą przy Dąbrowskiego 26c, 97-400 Bełchatów (“Administrator”), z którym można się skontaktować przez adres mojemkwadrat@gmail.com… czytaj więcej

 

Najnowsze oferty