Działka inwestycyjna - sprzedaż - Bełchatów

Wyślij znajomemu

Podaj wynik równania:

 
Cena
450 000 PLN
Powierzchnia
1 748,70 m2

Sprzedam bezpośrednio graniczące ze sobą dwie działki inwestycyjne, o powierzchni 1748,7m2 oraz 1778,6m2.
Działki numer 163/4 i 163/7, obręb 14 miasta Bełchatów.

Cena jednej działki około 257zł/m2 - do negocjacji. 

Działki  znajdują się w bardzo bliskiej okolicy największego centrum handlowego ATUT przy ul. Armii Krajowej 7 w Bełchatowie. Będą doskonałą propozycją dla osób poszukujących idealnego miejsca dla projektów inwestycyjnych oraz rozwijania własnej działalności gospodarczej.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego przewiduje w tym miejscu teren pod zabudowę usługową: handel, biura, usługi. 

Dla terenu oznaczonego symbolem 3U(ks,e) ustala się przeznaczenie - tereny usług, a w tym:
1) przeznaczenie podstawowe – usługi;
2) dopuszczalne – parkingi, stacje transformatorowo-rozdzielcze;
3) uzupełniające – infrastruktura techniczna, mała architektura, zieleń;
4) zakazuje się wprowadzania innego przeznaczenia niż wymienione w punktach 1, 2, 3, także w
postaci zagospodarowania tymczasowego.
2. Zasady realizacji przeznaczenia:
1) możliwość realizacji zabudowy:
a) obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m², wielofunkcyjnych centrów
usługowo- handlowych, na terenach wyznaczonych na rysunku planu,
b) zabudowy usług komercyjnych,
c) usług publicznych,
d) placów wystawienniczych,
e) zabudowy towarzyszącej zabudowie usługowej: magazynowej, socjalnej, biurowej,
f) parkingów z dopuszczeniem parkingów podziemnych wraz z drogami obsługującymi,
g) placów, ciągów pieszych, obiektów małej architektury, zieleni urządzonej, letnich ogródków
gastronomicznych,
h) pylonów reklamowych związanych z prowadzoną działalnością,
i) w zakresie obsługi transportu dopuszcza się stacje obsługi transportu, stacje paliw płynnych i
gazowych, myjni samochodowych do 4 stanowisk,
j) możliwość realizacji stacji transformatorowo-rozdzielczych, jako wolnostojących, wbudowanych, w
bryłę budynku o funkcji podstawowej lub wgłębionych w ziemię,
k) obiektów małej architektury, zieleni urządzonej,
l) dopuszcza się adaptację nieograniczoną istniejącego składu budowlanego na działce o nr
geodezyjnym 182, obr. 14,
m) w strefie bezpieczeństwa od napowietrznej linii 15 kV, obowiązują ustalenia zawarte w Rozdziale
2, § 24, pkt 6;

Zasady zagospodarowania terenu i realizacji zabudowy:
1) lokalizacja zabudowy zgodna z nieprzekraczalnymi liniami zabudowy;
2) forma zabudowy – dowolna;
3) wielkość powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej – do
70%;
4) wskaźnik intensywności zabudowy: min. – 0,2, max. - 1,8;5) zasady zagospodarowania i realizacji nowej zabudowy:
a) wysokość zabudowy:
- maksymalna wysokość do najwyższego punktu dachu – do 16 m,
- w przypadku stosowania dachów spadzistych - maksymalna wysokość do okapu – do 13,0 m (nie do-
tyczy dachów lukarn),
- na fragmentach elewacji dopuszcza się akcenty wysokościowe do 20,0 m,
- wysokość pylonów reklamowych – do 30,0 m;

  • Ogrodzenie: Brak
  • Plan miejscowy: Plan zagospodarowania przestrzennego
Karolina Szczepocka

Karolina Szczepocka

pośrednik

Formularz Kontaktowy

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę MOJE M KWADRAT SP. Z O.O. dla celów związanych z działalnością pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, jednocześnie potwierdzam, iż zostałem poinformowany o tym, iż będę posiadać dostęp do treści swoich danych do ich edycji lub usunięcia.

Administratorem danych osobowych jest MOJE M KWADRAT SP. Z O.O. z siedzibą przy Dąbrowskiego 26c, 97-400 Bełchatów (“Administrator”), z którym można się skontaktować przez adres mojemkwadrat@gmail.com… czytaj więcej

 

Najnowsze oferty